Terapotik Nefes Koçluk Sistem ve Prensipleri

 

Terapotik nefes koçluk sistemi ve prensipleri kendimizi ve yaşamımızı anlamanın bir yoludur.

Öncelikle doğanın eşsiz dengesinden, uyumundan ve sınırsız akışından, oluşumundan ilham aldık ve tüm çalışmalarımıza bu dengeyi yaymaya ve kullanmaya özen gösterdik.


 • Bedenin düzenlenmesi.
 • Düşüncelerin düzenlenmesi.
 • Soluğun düzenlenmesi.

 

Solunum sistemimiz bedenimizde bulunan yaşam enerji merkezimizdir.

Terapotik Nefes Koçluk Prensiplerinde bedensel, düşüncesel enerjiler kendi merkezlerinden yola çıkılarak birbirleri arasındaki bağlantıyı DÖRT ELEMENT VE DÖRT UNSUR İLE bütünleşmesini sağlarlar.

Bedenin kendi doğasıyla olan uyumunu tekrardan entegre edebilmek için Terapotik Nefes her zaman bireyi bir bütün olarak ele alır.

 

 • Beden duruşu.
 • Düşünce akışı.
 • Zihnin odaklanması.
 • Şuurlu Nefes


Her bir çalışma bütüncüldür.

Söz konusu her bir çalışma Evrensel enerji, fiziksel enerji, bütünsellik ve oluş haline saygı felsefesi içinde gerçekleşir.

Soluğun, düşüncelerin, fizik bedenin rahatça akması için beden, doğal ritmiyle uyum içinde olmalıdır.

 

Yani duruş, hareketler, nefes kendiliğinden, zorlamasız olmalıdır:

Bu çerçevede akışta olmak söz konusu olduğundan nefes ve bedenin her bir parçasını uyum içinde çalıştıracak tarzda acelesiz/yavaş, akıcı, sürekli/ kesintisizdir.

 

Terapotik Nefes çalışmaları doğal olan 4 element ve dört unsuru kendisine esas alır.


 • Toprak. Kabul ve KALP
 • Su: Bilgi ve AKIL
 • Hava: Oksijen RUH
 • Ateş: Hara bölgesi /  EGO

 

NOT: Programın tamamı (isim ve markalar dahil) Terapotik Nefes Koçluğu® tarafından hakları yasal olarak saklı ve onaylıdır. Terapotik Nefes Koçluğu teşhis, tedavi ve ya iyileştirme programı değildir.

 

Kanunlara göre, sizlerle birlikte yapacağımız Terapotik nefes koçluk programı teşhis ve tedavi amaçlı değildir ve iyileştirme üzerine herhangi bir çalışma yapılamaz.. Sağlığınızla ilgili herhangi bir garanti verilmediğini bilmelisiniz. Bizden randevu aldığınızda, bizden hizmet almaya engel olan herhangi bir zihinsel, duygusal ya da fiziksel durumunuz olmadığını teyit ediyorsunuzdur. Bizler size kanuni olarak finansal, tıbbi, teşhis, iyileştirme gibi bir tavsiyede bulunma yeterliliğine sahip değiliz. Herhangi bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa uygun yasal Dr ve ya lisansa sahip bir uzmana ulaşmanızı tavsiye ederiz.


Therapeutic Breath Coaching System and Principles

 

 

 

The therapeutic breathing coaching system and principles are a way of understanding ourselves and our lives.

 

First of all, we were inspired by the unique balance, harmony and unlimited flow of nature, and we took care to spread and use this balance in all our works.

 

 

 

Regulation of the body.

Organizing thoughts.

Regulation of the left.

 

 

 

 

Our respiratory system is our life energy center in our body.

 

In Therapeutic Breath Coaching Principles, bodily and intellectual energies, starting from their own centers, provide the connection between each other and the integration of the FOUR ELEMENTS AND THE FOUR ELEMENTS.

 

Therapeutic Breathing always considers the individual as a whole in order to reintegrate the harmony of the body with its own nature.

 

 

 

Body posture.

Thought flow.

Focus of the mind.

Conscious Breath

 

 

 

 

 

Each work is holistic.

 

Each work in question takes place within the philosophy of Universal energy, physical energy, integrity and respect for the state of being.

 

The body must be in harmony with its natural rhythm so that your breath, thoughts, and physical body can flow freely.

 

 

 

That is, posture, movements, breathing should be spontaneous, without force:

 

In this framework, since it is a matter of being in flow, it is hasty/slow, fluent, continuous/uninterrupted in a way that will make every part of the breath and body work in harmony.

 

 

 

Therapeutic Breathing exercises are based on the 4 natural elements and the four elements.

 

 

 

Soil. Acceptance and HEART

Water: Knowledge and INTELLIGENCE

Air: Oxygen SPIRIT

Fire: Hara area / EGO

 

 

 

 

 

NOTE: The entire program (including names and brands) is legally reserved and approved by Therapeutic Breath Coaching®. Therapeutic Breath Coaching is not a diagnosis, treatment or improvement program.

 

 

 

 

According to the law, the Therapeutic breathing coaching program that we will do with you is not for diagnosis and treatment and no work can be done on improvement. You should know that there is no guarantee about your health. When you make an appointment with us, you are confirming that you do not have any mental, emotional or physical condition that prevents you from receiving services from us. We are not legally capable of giving you financial, medical, diagnostic, or remedial advice. If you need any advice, we recommend reaching out to an appropriate legal Dr or licensed professional.


CONTACT

Whoever you are, come anyway.

E-mail

+90 (216) 549 35 35

Gsm +90 (532) 374 78 66
0 (533) 760 90 77